Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Nový riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Archeológovia s novým riaditeľom...

1. 2. 2008 | zhliadnuté 1895-krát
Riaditeľom Archeologického ústavu SAV sa stal Matej Ruttkay, Ústav krajinnej ekológie SAV naďalej vedie Július Oszlányi.

Predsedníctvo SAV na základe výberových konaní vymenovalo od 1. februára na ďalšie štvorročné obdobie riaditeľov dvoch významných ústavov:

  • Novým riaditeľom Archeologického ústavu SAV v Nitre sa stal PhDr. Matej Ruttkay, CSc., doterajší zástupca riaditeľa pre terénny výskum.

  • Riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave aj na ďalšie štyri roky zostáva Ing. Júliu Oszlányi, CSc.Stručne zo životopisu riaditeľa Archeologického ústavu SAV PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. (*1961)

V roku 1983 promoval s červeným diplomom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Začínal vo Vlastivednom múzeu v Nitre, od roku 1986 pracuje v Archeologickom ústave SAV. Od roku 1992 ako vedecký tajomník ústavu a od roku 2002 ako zástupca riaditeľa.

Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v SAV v roku 1985 po obhajobe dizertačnej práce na tému Vývoj osídlenia a typy sídlisk v 6. – 13. stor. na západnom Slovensku. Viedol či za Slovensko koordinoval viacero medzinárodných výskumných projektov zameraných na terénny archeologický výskum, ale aj na vytváranie encyklopedických databáz a internetových prezentácií výsledkov archeologických výskumov.

Získal viacero medzinárodných aj domácich ocenení, medzi nimi ocenenie American Academy in Rome  (2005), Alexander von Humbolt Foundation  (1999/2000), Cenu SAV za popularizáciu vedy, Cenu primátora Nitry a ďalšie.

Popri vedeckej a organizačnej sa venuje aj pedagogickej práci na UKF v Nitre, výchove doktorandov, pravidelne pôsobí na Archeological Summetr School in Nitra.