Aktuality

Cena z UNESCO pre J. Oszlányiho

Vložil(a): A. Štrpková, 23.10.2007, videné 1762-krát

Ing. Július Oszlányi, CSc., riaditeľ ÚKE SAV, získal z UNESCO Cenu sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia 2007.

Ing. Július Oszlányi, CSc., riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, získal spoločne s etiópskym Inštitútom na ochranu biodiverzity Cenu sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia 2007. Cenu, ktorá sa bude odovzdávať v Budapešti, im udelil generálny riaditeľ UNESCO Koïchiro Matsuura na základe odporúčania Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra (MAB), ktorá sa zišla v dňoch 18. - až 20. septembra 2007 v Paríži.

Július Oszlányi získal Cenu sultána Qaboosa za významný prínos do interdisciplinárnych ekologických výskumných programov, najmä do ochrany biodiverzity lesov a biosférických rezervácií. Významný je tiež jeho prínos k formulovaniu ochrany a politiky manažmentu území a druhov s vysokým stupňom ochrany, a to nielen na území Slovenska, ale aj Európy - hovorí sa v hodnotení. Zdôrazňuje sa tiež skutočnosť, že v rámci programu MAB je J. Oszlányi zástancom vytvorenia Svetovej siete biosférických rezervácií. V tomto kontexte sa obzvlášť oceňuje jeho podiel na vytvorení prvej cezhraničnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty v r. 1998, na ktorej Slovensko participuje spolu s Poľskom a Ukrajinou. Od r. 2001 je Július Oszlányi členom vedeckého výboru Európskej agentúry životného prostredia (EEA).

Cena sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia sa udeľuje každé dva roky vďaka podpore Jeho Veličenstva omanského sultána Qaboosa Bin Saida Al-Saida s cieľom odmeniť jednotlivcov, inštitúty a organizácie za ich výnimočný prínos v oblasti ochrany životného prostredia.

Pozri aj: portál UNESCO.

Príloha

Július Oszlányi na tlačovej konferencii ÚKE SAV ku Dňu Zeme v apríli 2007.