Aktuality

Šikula, Vilikovský a slovník literatúry

Vložil(a): V. Šmihula, 9.10.2007, videné 2376-krát

Predstavili nové tituly Knižnice slovenskej literatúry v rámci spoločného projektu ÚSlL SAV a vydavateľstva Kalligram.

V priestoroch kníhkupectva Panta Rhei v Bratislavskom Auparku sme sa v pondelok 1. októbra mohli oboznámiť s troma novými knihami, ktoré vznikli v rámci projektu Knižnica slovenskej literatúry. Ako na úvod zdôraznila riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Dana Kršáková, ide o spoločný vydavateľský projekt ústavu a spomenutého vydavateľstva. Je to projekt na desať rokov, do roku 2015 každý rok bude vychádzať šesť titulov tzv. základného radu, teda diela slovenských prozaikov a básnikov, a desať odborných kníh – slovníky a rôzne literárne monografie či iné odborné publikácie.

Riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti poznamenal, že doterajšie tituly z tejto edície sa stretli s úspechom najmä u pedagógov, pre ktorých sa tieto publikácie stali vítaným doplnkom k zastaraným učebniciam.

V priestoroch Auparku tentoraz predstavili Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia, ktorého editorom je doc. Rudolf Chmel, ďalej knihu próz Vincenta Šikulu pod názvom Ornament a iné prózy s editorkou Evou Jenčíkovou a výber z diela Pavla Vilikovského pod názvom Prózy uviedol jeho editor prof. Peter Zajac.

Ako Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia  charakterizoval doc. Rudolf Chmel, ide o prvé takéto komplexnejšie lexikografické dielo slovenskej literárnej vedy. Zahŕňa približne dvesto diel slovenskej prózy a poézie 20. storočia – ide o diela, ktoré tvoria "kánon" slovenskej literatúry tohto obdobia.

Editorka knihy Ornamet a iné prózy  Eva Jenčíková uviedla, že chceli predstaviť najmä tú časť próz Vincenta Šikulu, ktoré znamenali nové prvky v jeho tvorbe, najmä román Ornament, ktorý v minulosti nemohol vychádzať, pretože sa venoval vtedy zakázaným témam.

Editor výberu z diela Pavla Vilikovského Prózy  prof. Peter Zajac s úsmevom pripomenul, že Vilikovský je zatiaľ prvým žijúcim autorom, ktorého dielo v rámci edície vydali, hoci sám sa tomu bránil... Zohľadnili však mimoriadny význam, ktorý pre modernú slovenskú literatúru jeho dielo bezosporu má.


Príloha

Prof. Peter Zajac pri prezentácii Vilikovského Próz. Vľavo doc. Rudolf Chmel.
Príloha

Pohľad do kníhkupectva počas predstavovania nových titulov z Knižnice slovenskej literatúry. Zľava Dana Kršáková, Eva Jenčíková, doc. Rudolf Chmel a prof. Peter Zajac.
Príloha

Riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Dana Kršáková.
Príloha

Eva Jenčíková - editorka výberu z próz Vincenta Šikulu.
Príloha

O práci na Slovníku diel slovenskej literatúry rozpráva doc. Rudolf Chmel.
Príloha

Slovo má riaditeľ Kalligramu László Szigeti.
Príloha

Letmý pohľad objektívu medzi účastníkov prezentácie.
Príloha

Prezentované publikácie.