Aktuality

Medaila STU prof. Frankovičovi

Vložil(a): V. Šmihula, 8.10.2007, videné 1845-krát

Medailu STU prof. Baltazárovi Frankovičovi z Ústavu informatiky SAV odovzdal rektor univerzity prof. Vladimír Báleš.

Slovenská technická univerzita v Bratislave udelila významnému informatikovi svoju medailu za celoživotné dielo v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej práce a za zásluhy o rozvoj univerzity. Ocenenie mu odovzdali na rokovaní Vedeckej rady STU v pondelok 24. septembra.

Prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc. svoju profesionálnu kariéru začal ako vedúci vývoja Energetických závodov v Košiciach v rokoch 1953-1954, neskôr, do roku 1959, ako odborný asistent Vysokej školy technickej Košice. Od roku 1959 pracuje v SAV - najprv ako výskumný pracovník Baníckeho ústavu SAV, potom vedecký pracovník a vedúci vedecký pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV do roku 1991 (v rokoch 1990-1991 ako riaditeľ), Ústavu teórie riadenia a robotiky SAV (kde bol riaditeľom v rokoch 1991-1993 a 2000-2001), od roku 2001 pracuje v Ústave informatiky SAV a je zástupca riaditeľa ústavu. V 90-tych rokoch vykonával funkciu podpredsedu SAV, pôsobil ako člen vedeckých rád TU v Košiciach a jej fakúlt, bol a je predsedom, resp. členom komisií pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertačných prác. V roku 1998 bol inaugurovaný za akademika Central European Academy of Sciences and Arts  a v roku 2005 zvolený za emeritného člena Učenej spoločnosti SAV. Je predsedom Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a informatiku a členom komisií P-SAV. Pedagogickú činnosť vykonával na fakultách STU, VŠE, a TU Košice. Vyškolil 17 ašpirantov a je garantom a školiteľom doktorandského štúdia a členom spoločných odborových komisií. Publikácie výsledkov vedecko-výskumnej práce prof. Frankoviča sa nachádzajú v 6-tich monografiách, v približne 240 článkoch a zborníkoch. Je nositeľom mnohých ocenení – medzi nimi je Christofer POLHEM Medaila Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Cena SAV, Strieborná medaila Aurela Stodolu SAV, Strieborná medaila TU Košice, Strieborná medaila FEI STU Bratislava, Zlatá medaila TU Košice, Zlatá medaila SAV, Strieborná plaketa SR za vedeckú prácu v oblasti technických vied.

Ivana Budinská

Príloha

Rektor STU prof. Vladimír Báleš (vľavo) blahoželá prof. Baltazárovi Frankovičovi k oceneniu.
Príloha

Prof. Baltazár Frankovič s Medailou STU.