Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Karol Pieta informuje novinárov priamo v priestoroch archeologického výskumu na slovanskom hradisku v Bojnej (foto: V.Š.).

Ceny PaM pre Karola Pietu

10. 9. 2007 | zhliadnuté 2205-krát
Dve z výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá (PaM) za rok 2006 získal aj RNDr. Karol Pieta, DrSc. z Archeologického ústavu SAV.

Pri príležitosti otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike v Žiline v piatok 7. septembra odovzdali výročné ceny revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za rok 2006. Tieto prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva udelila po šestnásty raz redakčná rada Pamiatok a múzeí spoločne s vydavateľmi revue - Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. V siedmich kategóriách bolo prihlásených 81 nominácií.

V kategórii OBJAV – NÁLEZ – AKVIZÍCIA jedno z dvoch ocenení získali Peter Roth, Karol Pieta a Podtatranské múzeum v Poprade za objav kniežacej hrobky v Poprade-Matejovciach.

V kategórii VÝSTAVA tiež jednu z dvoch cien prevzali Karol Pieta, Jaroslava Ruttkayová a Ponitrianske múzeum v Nitre za výstavu Bojná – neznáme centrum Nitrianskeho kniežatstva s prihliadnutím na publikáciu Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Viac sa dozviete na internetovej stránke Pamiatky a múzeá – výročné ceny, kde nájdete nielen úplný zoznam všetkých laureátov, ale aj podrobné informácie o ocenených aktivitách.