Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Archeológ Karol Pieta.

Zlatá medaila Karolovi Pietovi

26. 6. 2007 | zhliadnuté 2444-krát
Objaviteľovi Keltov na Havránku, archeológovi Karolovi Pietovi vo štvrtok 21. júna odovzdali Zlatú medailu SAV.

Archeológ PhDr. Karol Pieta, DrSc., námestník riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre, je známy nielen ako vedúci záchranného archeologického výskumu v oblasti Liptovskej Mary, či svojimi rozsiahlymi aktivitami na Liptove, najmä v priestoroch vyvýšeniny Havránok nad priehradou, ale v posledných rokoch aj ako vedúci slovenského tímu, ktorý skúma neveľký ostrov Failaka v Perzskom zálive. Zlatú medailu SAV, ktorú mu pri príležitosti životného jubilea udelila Vedecká rada SAV, Karolovi Pietovi odovzdal podpredseda SAV Dušan Kováč. Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre prof. Alexander Ruttkay.

Ako v laudácii na počesť oceneného zdôraznil Dušan Kováč, Karol Pieta pracuje v SAV od skončenia vysokoškolských štúdií, stal sa medzinárodne známym a uznávaným archeológom, špecialistom na protohistorické obdobie vo vývoji v strednej Európy. Jeho bádateľský zámer sa sústreďuje na kontakty antického sveta s barbarikom severne od Dunaja, a to od keltského cez germánske osídlenie až po dobu sťahovania národov. "Za to dlhé tvorivé obdobie možno hovoriť o určitej stabilite záujmov a, samozrejme, aj o vernosti jednému pracovisku," zdôraznil Dušan Kováč. "To všetko sa uňho spája s flexibilitou, pružnosťou a invenčnosťou, pri stavbe problémov a nachádzaní nových prístupov k nastoleným otázkam. Teda je typom vedca s vysokou mierou kompatibility v odborných kontaktoch doma i v zahraničí a so schopnosťou priam intuitívne zachytiť najaktuálnejšie smery výskumu v medzinárodnom meradle," konštatoval podpredseda SAV.

Dušan Kováč konštatoval, že Karol Pieta sa vo svojej práci opiera o vlastnú bohatú činnosť vo výskume dlhodobo kontinuálneho osídlenia predovšetkým hornatých častí Slovenska. Skúmal a definoval dve archeologické kultúry v stredoeurópskom priestore – púchovskú a severokarpatskú kultúru, a ich civilizačnú náplň vo vzťahu k tunajšiemu predchádzajúcemu vývoju a neskôr vplyvom antickej civilizácie. "S menom Karola Pietu sú v posledných rokoch späté aj tri dominanty," pripomenul laudátor. "Je to jednak zahraničná expedícia Archeologického ústavu SAV v Kuvajte, v súčasnosti veľmi populárny archeologický výskum v Bojnej, a treťou dominantou je odkrytie germánskeho kniežacieho hrobu z obdobia začiatku sťahovania národov v Poprade-Matejovciach. Vedecké práce Karola Pietu sú naplnené nielen novými prekvapivými nálezmi, ale najmä objavnými myšlienkami a riešeniami, ktoré mu priniesli vysoké domáce aj zahraničné renomé. Je autorom troch individuálne autorizovaných monografií, ďalšia monografia vznikla v spoluautorstve."

Dušan Kováč zdôraznil, že Karol Pieta má vysoké medzinárodné renomé, je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností a organizácií, veľmi významná je aj jeho pedagogická aktivita doma aj v zahraničí. Osvedčil sa aj ako organizátor mnohých významných medzinárodných vedeckých podujatí. Je členom Učenej spoločnosti SAV.