Aktuality

Medaila SAV Františkovi Mikloškovi

Vložil(a): V. Šmihula, 25.6.2007, videné 2099-krát

Poslanec NR SR František Mikloško v stredu 20. júna z rúk prof. Štefana Lubyho prevzal Medailu SAV za podporu vedy.

Františka Mikloška na malej slávnosti sprevádzal kolega z parlamentu - mimochodom, tiež bývalý pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV - doc. Vladimír Palko. Za SAV sa na odovzdávaní zúčastnili predseda SAV prof. Štefan Luby, prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák, podpredsedníčka SAV Viera Rosová, vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan, riaditeľ Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV doc. Slavomír Ondrejovič a ďalšie osobnosti. Medailu SAV za podporu vedy Františkovi Mikloškovi udelila Vedecká rada SAV.

Ako v laudácii na počesť oceneného pripomenul prof. Štefan Luby, František Mikloško v rokoch 1971 až 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV v oblasti numerickej matematiky. Laudátor vyzdvihol aj disidentskú činnosť oceneného v rokoch tzv. normalizácie a jeho pôsobenie v slovenskom parlamente od roku 1990. "Jeho nevšednosť, okrem iného, spočíva v nevšednej empatii, ktorú prechováva k vede, najmä k spoločenskovedným aktivitám národno-kultúrneho charakteru," zdôraznil prof. Štefan Luby. "Svoju pomoc ponúkal spontánne, z vlastnej iniciatívy. Významne podporoval Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra pri rozširovaní jeho počítačového vybavenia. V roku 1990, keď ústav ešte nebol dobre vybavený, zabezpečil pre ústav viacero počítačov a serverov zo SNR a komerčných podnikov. Poskytnuté počítače veľmi pomohli pri začiatkoch budovania korpusu textov slovenského jazyka." Laudátor vyzdvihol aj podporu Františka Mikloška tzv. korpusovému výskumu jazyka, podporu lexikografickým prácam, ktoré vyústili do vydávania rozsiahleho Slovníka súčasného slovenského jazyka - jeho prvý zväzok vyšiel v minulom roku. "Okrem prínosov v oblasti lingvistiky treba vziať do úvahy treba vziať do úvahy ďalšie komplexné zásluhy pána poslanca Františka Mikloška pri rozvoji vedy a kultúry na Slovensku, respektíve v SAV," pokračoval prof. Luby. "Inicioval podporu encyklopedickému programu SAV, ktorý sa dovtedy zabezpečoval prevažne zo sponzorských darov, čo si vyžadovalo veľa času a energie, a z rozpočtu SAV. Došlo k dohode s Ministerstvom školstva SR o dotovaní tohto programu z rozpočtu ministerstva. Výsledkom bolo vydanie diela The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks  v angličtine." Ako pripomenul laudátor, František Mikloško inicioval aj vydávanie Knižnice slovenskej literatúry. Iniciatívy a podpora oceneného týmto štyrom významným programom SAV v časovom horizonte znamenali priniesli na prospech rozvoja vedy v horizonte do roku 2014 sumu takmer 100 miliónov korún. "Sme teda presvedčení, že Medaila SAV za podporu vedy nachádza pri jej udelení Františkovi Mikloškovi svoje autentické poslanie," zdôraznil na záver prof. Štefan Luby.

František Mikloško sa úprimne poďakoval za vysoké ocenenie svojej aktivity a v neformálnom vystúpení si zaspomínal aj na svoje pôsobenie v Ústave technickej kybernetiky SAV – pri tejto príležitosti vysoko ocenil vtedajšiu tolerantnú a priateľskú atmosféru v ústave a SAV.

Príloha

Prof. Štefan Luby blahoželá Františkovi Mikloškovi k oceneniu.
Príloha

František Mikloško prichádza opäť na pôdu SAV. Vľavo Vladimír Palko. Víta ich prof. Štefan Luby (vpravo).
Príloha

Kytica pre Františka Mikloška - odovzdáva mu ju vedúca Sekretariátu predsedu SAV Antónia Štaffová.
Príloha

František Mikloško si zaspomínal aj na svoje pôsobenie v SAV...
Príloha

Celkový pohľad počas vystúpenia oceneného.