Aktuality

Laureátom prof. Josef Jiricny

Vložil(a): V. Šmihula, 28.8.2006, videné 2644-krát

Medzinárodnú cenu SAV v piatok 25. augusta prevzala významná osobnosť onkologického výskumu zo Švajčiarska.

V Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca Slovenská akadémia vied ocenila svojou Medzinárodnou cenou vedca pochádzajúceho z Česka, prof. Josefa Jiricneho, ktorý v súčasnosti pôsobí na Univerzite v Zürichu a je riaditeľom Ústavu pre molekulárny výskum rakoviny. Ocenenie mu odovzdal predseda SAV prof. Štefan Luby.

Vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan privítal na slávností aj vzácnych hostí – manželku prof. Jiricneho, vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana Čiča, chargé d´affaires Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v SR Claude-André Barbeyho, členov Predsedníctva SAV, vedecké osobnosti z Ústavov SAV a a ďalších hostí.

Prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák v slávnostnom laudátiu zdôraznil, že prof. Josef Jiricny je významnou vedeckou osobnosťou v oblasti onkologického výskumu. Veľkou mierou pomáha etablovať molekulárnu diagnostiku, ktorá v SR zachraňuje životy ľuďom s HNPCC ochorením (dedičná forma rakoviny hrubého čreva). Spolupráca Ústavu experimenálnej onkológie (ÚEO) SAV s prof. Jiricnym je stále aktívna a niektoré analýzy (napr. expresia tzv. MMR proteínov v archivovaných tumorových vzorkách), ktoré stále nie je možné uskutočniť na Slovensku, sa uskutočňujú na jeho pracovisku.

Pod odborným vedením prof. Jiricneho bola v roku 1998 identifikovaná prvá zárodočná mutácia v slovenskej rodine s dedičnou formou rakoviny hrubého čreva – HNPCC. Tento výsledok mal zásadný význam pre vznik nového smeru molekulárnej diagnostiky genetických predispozícií na Slovensku. Okrem umožnenia pracovného pobytu pracovníčke Ústavu experimentálnej onkológie SAV, počas ktorého došlo k objavu spomínanej mutácie, venoval ÚEO SAV drahé priemery, kity a chemikálie, ktoré umožnili začať mutačný skríning chorých rodín s HNPCC na Slovensku.

Snaha ešte výraznejšie finančne pomôcť vede na Slovensku vyústila do prípravy projektu v 5. RP EÚ, do konzorcia ktorého bolo pozvané aj Slovensko. Prof. Jiricny bol hlavným koordinátorom tohto projektu. Prof. Jiricny presvedčil zástupcov Európskej komisie povoliť Slovensku financovať z grantu drahé prístroje. Získanie automatického kapilárneho Genetického analyzátora ABI 310 (DNA sekvenátor) významne posunulo možnosti základného a aplikovaného onkologického výskumu na Slovensku.

Prof. Jiricny významne pomáha propagovať slovenskú vedu a zvyšovať prestíž ÚEO SAV. Prichádza pomerne často na prednášky, významnou propagáciou slovenskej vedy bolo jeho členstvo vo vedeckom a organizačnom výbore konferencie Rakovina 2006: od výskumu molekulárno-biologických procesov k terapii šitej na mieru v Starej Lesnej v auguste 2006, veľkou mierou pomáhal pri príprave vedeckého programu konferencie a pri zabezpečení kvalitných prednášateľov.

Prof. Jiricny pomáha slovenskej vede aj v publikačnej a prezentačnej aktivite. Podieľal sa na najvýznamnejších výsledkoch vedeckej práce ÚEO SAV v medzinárodných vedeckých projektoch.


Prof. Josefa Jiricného sme krátko po prevzatí ocenenia požiadali o krátky rozhovor:

- Čím vás pritiahol k spolupráci práve Ústav experimentálnej onkológie SAV?

- Bola to téma, na ktorej sme vo Švajčiarsku pracovali už niekoľko rokov. Naskytla sa možnosť rozšíriť naše znalosti, vymeniť si poznatky. To bola veľmi atraktívna príležitosť. Tým, že doktorka Zdenka Bartošová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV sa zaoberala rovnakými otázkami, my sme síce možno mali o troška viac skúseností, ale vari o niečo menej prístupu k pacientom, vznikla ideálna situácia na spoluprácu, z ktorej rovnako získavajú obaja partneri.

- Aké je vaše životné aj pracovné krédo?

- Pomáhať pacientom v akomkoľvek štádiu života. Ak to bude v našich možnostiach, tak by som chcel urobiť všetko pre to, aby som im pomohol. Najmä prostredníctvom vzdelania mladej a novej generácie, klinikov aj výskumníkov. Na nich sa budeme musieť spoliehať v budúcnosti, ale práve do tejto mladej generácie musíme dnes investovať.

Príloha

Prof. Josef Jiricny.
Príloha

Slávnostný okamih odovzdania Medzinárodnej ceny SAV. Vpravo prof. Josef Jiricny, vľavo prof. Štefan Luby.
Príloha

Patrí sa zapózovať aj pre fotografov...
Príloha

Kvety pre manželku prof. Jiricneho...
Príloha

Prof. Ján Slezák predniesol laudátio na počesť oceneného.
Príloha

Prof. Jiricny pri prednáške o svojich výskumoch.
Príloha

Prof. Jiricny (uprostred) v rozhovore s prof. Štefanom Lubym (vľavo) a prof. Jánom Slezákom.
Príloha

Súčasťou slávnosti bol aj koncert Rastislava Uhlára a Kataríny Brejkovej.