Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 529 64 355 kl.108