Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Eva Majková, DrSc.

Riaditeľka
Dúbravská cesta 5807/9, 845 11 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
nízkodimezionálne nanomateriály, nanoveda
ORCID:
Číslo ORCID