Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Organizačná zložka
Materská pôda: Centrum vied o umení SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.udfv.sav.sk