Aktuality

nové

Excelentní vedci zo zahraničia prichádzajú robiť výskum na Slovensko

29. 11. 2022 | Projekt
Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied v roku 2015, má dnes už svoje pokračovanie. Je najúspešnejšou schémou boja proti odlivu mozgov do zahraničia na Slovensku. Do projektu SASPRO 2 sa tentoraz zapojila aj Slovenská technická univerzita...

Pozvánka na prednášku prof. Lynna Roya LaMotta

29. 11. 2022 | Prednáška
Ústav merania SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Inverse prediction from multivariate, heteroscedastic...

Nový veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku...

25. 11. 2022 | Návšteva
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v piatok 25. novembra 2022 veľvyslanca Slovinskej republiky...

Výsledky druhej séroepidemiologickej štúdie zamestnancov...

25. 11. 2022 | Koronavírus | Výskum
V mesiacoch október až november 2022 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., opäť uskutočnilo prierezovú...

Technológie a ľudská reč vo Vede SK

25. 11. 2022 | Informatika | Popularizácia
Je rozdiel ako a kedy poviete OK. Aký zvuk a dôraz položíte na samohlásku i v slove iba alebo...

Podcasty

Hosťom 47. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol psychológ doc. Mgr. Marcel Martončík, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Jeho hlavným výskumným zameraním...
Hostkou 46. epizódy Vedeckého podcastu SAV bola PhDr. Marta Herucová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na maliarstvo a sochárstvo 19. storočia...
V 45. epizóde Vedeckého podcastu SAV privítal moderátor Peter Boháč bionanotechnológa Ing. Jána Tkáča, DrSc., vedúceho oddelenia bioglykotechnológie z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a vedeckého riaditeľa startupovej...

Konferencie a odborné podujatia

November 2022
P U S Š P S N
 1234 »   Európska ricoeurovská konferencia 5 »   Európska ricoeurovská konferencia 6
789 »   29.posterový deň s medzinárodnou účasťou 202210 »   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník11 »   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník
»   Biosystematické setkání Senica-Kunov
12 »   Biosystematické setkání Senica-Kunov 13 »   Biosystematické setkání Senica-Kunov
1415 »   LMV 2022
»   DEJINY INFORMATIKY NA SLOVENSKU. 60 ROKOV OD INŠTALÁCIE PRVÉHO POČÍTAČA V SAV
16 »   Rómsky aktivizmus a spojenectvo. Záverečná konferencia projektu DG JUSTICE ENGAGE.17181920
21 »   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy
»   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
22 »   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy
»   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   Textologický seminár III
23 »   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
24 »   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
25 »   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov2627
282930