Aktuality

nové

Mladí vedeckí pracovníci sa môžu uchádzať o postdoktorandské pobyty v Japonsku

5. 10. 2022 | Výzva
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ponúka 1 voľné miesto pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred nie viac ako 6 rokmi. Stážové pobyty sú zamerané...

Opustil nás RNDr. Vojtech Mucha, CSc.

5. 10. 2022 | úmrtie
​Odišiel náš dlhoročný kolega a priateľ RNDr. Vojtech Mucha, CSc. z Virologického ústavu BMC...

Ako korektne využívať jazyk

5. 10. 2022 | Popularizácia
Motto, s ktorým prišli v Bratislave na Európsku noc výskumníkov prezentovať svoju prácu vedci...

Slováci alebo Európania? Postoje Slovákov a Sloveniek...

5. 10. 2022 | Prieskum
Brigáda v Nemecku, študijný pobyt v Taliansku, či dovolenka v Holandsku sú dnes prirodzenou súčasťou...

Ponuka školenia v SAV: Rod vo výskume

4. 10. 2022 | Pozvánka
Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje...

Podcasty

Hostkou 43. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Mgr. Katarína Bešková, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. Arabská kultúra je jej blízka, dokladuje to aj znalosť (nielen spisovného) arabského...
Po letnej prestávke štartuje už 3. séria Vedeckého podcastu SAV. Najnovšia epizóda je špeciálom, ktorý sa venuje aktuálnej téme – zmene klímy. Hosťami moderátora Petra Boháča...
Hosťom posledného Vedeckého podcastu SAV pred letnou pauzou bol MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium...

Konferencie a podujatia

Október 2022
P U S Š P S N
     12
3456»   „Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989. (Konferencia je venovaná sociologickému odkazu Pierra Bourdieua)789»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8
10»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_811»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_812»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_813»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8141516
1718»   Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
»   Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore po roku 1989
19»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV20»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV21»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV2223»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
24»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
25»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
26»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
27282930
31