Aktuality

nové

Ponuka školenia v SAV: Rod vo výskume

4. 10. 2022 | Pozvánka
Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. a...

Prezentácie SAV na Vedeckom veľtrhu v Bratislave...

Slnečný septembrový piatok patril v Bratislave v poradí už piatemu ročníku Vedeckého veľtrhu....

Literárni vedci zo SAV na knižnom veľtrhu v...

4. 10. 2022 | Popularizácia
Slovenská literatúra sa stala čestným hosťom 27. ročníka Medzinárodného knižného festivalu...

Lúčime sa s RNDr. Oľgou Erdelskou, DrSc.

4. 10. 2022 | úmrtie
Vo štvrtok 29. septembra 2022, v deň svojich 89. narodenín, zomrela RNDr. Oľga Erdelská, DrSc.,...

Novým predsedom Snemu SAV je Radoslav Passia

4. 10. 2022 | Snem
Snem SAV na svojom online zasadnutí v utorok 27. septembra 2022 zvolil nového predsedu a podpredsedov...

Podcasty

Hostkou 43. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Mgr. Katarína Bešková, PhD., z Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i. Arabská kultúra je jej blízka, dokladuje to aj znalosť (nielen spisovného) arabského...
Po letnej prestávke štartuje už 3. séria Vedeckého podcastu SAV. Najnovšia epizóda je špeciálom, ktorý sa venuje aktuálnej téme – zmene klímy. Hosťami moderátora Petra Boháča...
Hosťom posledného Vedeckého podcastu SAV pred letnou pauzou bol MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium...

Konferencie a podujatia

Október 2022
P U S Š P S N
     12
3456»   „Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989. (Konferencia je venovaná sociologickému odkazu Pierra Bourdieua)789»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8
10»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_811»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_812»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_813»   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8141516
1718»   Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
»   Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore po roku 1989
19»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV20»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV21»   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV2223»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
24»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
25»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
26»   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov
»   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru)
27282930
31