Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Michal Holeščák, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Štvrtá sezóna výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke = Fourth season of the excavation at the hillfort of Veľký vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 57-58. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Type: AEDA
  • HOLEŠČÁK, Michal. Hroty šípov spod vrchu Vtáčnik pri Banskej Štiavnici = Arrowheads from the slope of Vtáčnik hill by Banská Štiavnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2021, roč. CXV, č. 31, s. 241-248. (2020: 0.120 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/LTWE9738 (VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Type: ADNB
  • HOLEŠČÁK, Michal. Zachránil Európu od Mongolov klimatický výkyv. In Klíma v dejinách : Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. 1. vydanie. - Bratislava : Perfekt, 2022, s. 231-243. ISBN 978-80-8242-101-2. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-17-0579 : Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus