Information Page of SAS Employee

Mgr. Ivana Nemčovičová PhD. - projects

International projects

CAPSID - Scientific capacity building in biomedical research through scientific exchange and co-development of research services
Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Duration: 1.7.2018 - 31.12.2021


National projects

IMMUNOMOD - Immune modulation by cytomegalovirus and its immunotherapeutic potential.
Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál.
Program: APVV
Project leader: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2109
UL144 - Molecular immunerecognition of viral UL144 glycoprotein by endogenous signaling molecules and their clinical potential
Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
CoViDrugs - New Antiviral Drugs: Design, Synthesis and Activity Evaluation of Specific Inhibitors of Viral Proteases of Coronavirus SARS-CoV-2
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2
Program: APVV
Project leader: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
BIOTREAT - Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs
Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024

Projects total: 5

Note:
* cosolver