Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Miloš Rusnák PhD.

International projects

NOWCASTSAT - Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data

Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov

Duration: 3.1.2022 - 2.7.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš PhD.

3DForEcoTech - Three-dimensional forest ecosystem monitoring and better understanding by terrestrial-based technologies

Trojrozmerné monitorovanie lesných ekosystémov a ich lepšie porozumenie prostredníctvom pozemných technológií

Duration: 13.10.2021 - 12.10.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš PhD.


National projects

* Assessment of the impact of extreme hydrological phenomena on the landscape in the context of a changing climate

Hodnotenie dopadov extrémnych hydrologických javov na krajinu v kontexte meniacej sa klímy

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver