Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Poetiky súčasného scénického umenia
Poetics of contemporary performance art
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mojžišová Michaela PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ