Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Barbara Szeiffová Bačová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 260. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010260 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CALDERON-GARCIDUENAS, Lilian - GONZALEZ-MACIEL, Angelica - REYNOSO-ROBLES, Rafael - LUIS RODRIGUEZ-LOPEZ, Jose - SILVA-PEREYRA, Hector G. - LABRADA-DELGADO, Gladis J. - PEREZ-GUILLE, Beatriz - EUGENIA SORIANO-ROSALES, Rosa - JIMENEZ-BRAVO LUNA, Miguel Angel - BRITO-AGUILAR, Rafael - MUKHERJEE, Partha S. - GAYOSSO-CHAVEZ, Carlos - DELGADO-CHAVEZ, Ricardo. Environmental Fe, Ti, Al, Cu, Hg, Bi, and Si Nanoparticles in the Atrioventricular Conduction Axis and the Associated Ultrastructural Damage in Young Urbanites: Cardiac Arrhythmias Caused by Anthropogenic, Industrial, E-Waste, and Indoor Nanoparticles. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, 2021, vol. 55, no. 12, pp. 8203-8214., Registrované v: WOS
  [1.1] HIRSCHHAEUSER, Christine - LISSONI, Alessio - GOERGE, Philipp Maximilian - LAMPE, Paul D. - HEGER, Jacqueline - SCHLUETER, Klaus-Dieter - LEYBAERT, Luc - SCHULZ, Rainer - BOENGLER, Kerstin. Connexin 43 phosphorylation by casein kinase 1 is essential for the cardioprotection by ischemic preconditioning. In BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY. ISSN 0300-8428, 2021, vol. 116, no. 1, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OLEJNICKOVA, Veronika - KOCKA, Matej - KVASILOVA, Alena - KOLESOVA, Hana - DZIACKY, Adam - GIDOR, Tom - GIDOR, Lihi - SANKOVA, Barbora - GREGOROVICOVA, Martina - GOURDIE, Robert G. - SEDMERA, David. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no. 5, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] PAPATHANASIOU, Konstantinos A. - GIOTAKI, Sotiria G. - VRACHATIS, Dimitrios A. - SIASOS, Gerasimos - LAMBADIARI, Vaia - ILIODROMITIS, Konstantinos E. - KOSSYVAKIS, Charalampos - KAOUKIS, Andreas - RAISAKIS, Konstantinos - DEFTEREOS, Gerasimos - PAPAIOANNOU, Theodore G. - GIANNOPOULOS, Georgios - AVRAMIDES, Dimitrios - DEFTEREOS, Spyridon G. Molecular Insights in Atrial Fibrillation Pathogenesis and Therapeutics: A Narrative Review. In DIAGNOSTICS, 2021, vol. 11, no. 9, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] RETAMAL, Mauricio A. - FERNANDEZ-OLIVARES, Ainoa - STEHBERG, Jimmy. Over-activated hemichannels: A possible therapeutic target for human diseases. In BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE. ISSN 0925-4439, 2021, vol. 1867, no. 11, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] YING, Wenbing - ZHENG, Kesi - WU, Yuanzhao - WANG, Ouchen. Pannexin 1 Mediates Gastric Cancer Cell Epithelial-Mesenchymal Transition via Aquaporin 5. In BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN. ISSN 0918-6158, 2021, vol. 44, no. 8, pp. 1111-1119., Registrované v: WOS
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PAVELKA, Stanislav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Capillary Network and Connexin-43 Are Enhanced in Response of Hairless Rat Heart to Increased Thermogenesis. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 75. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 65. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: AFK
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Mitigation of Ischemia/Reperfusion Injury During Heart Transplantation. Effect of Molecular Hydrogen. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 88. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 78. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Type: AFG
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83906-6 (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol. 99, iss. 1, p. 80-88. (2020: 2.273 - IF, Q3 - JCR, 0.559 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0008-4212. Dostupné na: https://doi.org/10.1139/cjpp-2020-0323 Type: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Modification of the Expression of Selected miRNAs in the Heart During Simulated Transplantation: Effect of Molecular Hydrogen. In 7th Meeting of the European Section and 8th Meeting of the North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS), Banja Luka 20-23 September 2021 : Abstracts, abstract ID: 71. Scripta Medica, 2021, vol. 52, suppl. 1, p. 61. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?) Type: AFG
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7). In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts, abstract no. 2192. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • SÝKORA, Matúš. Hypertrofia srdca ako odpoveď na objemové preťaženie za normotenzie a hypertenzie, a možná kardioprotekcia angiotenzínoím (1-7) : Rigorózna práca. Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová. 23.4.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Type: DAI
 • SÝKORA, Matúš. Modulácia extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie v srdci potkana za rôznych patologických stavov a možnosti ovplyvnenia pomocou vybraných kardioprotektívnych látok : Dizertačná práca : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová, oponenti: Ján Klimas, Viliam Fischer, Soňa Čačányiová. Bratislava, 2021. 108 s. 24. 8. 2021; Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta; študijný odbor: Biológia; študijný program: Fyziológia živočíchov; Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Type: DAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus