Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Zuzana Hirjaková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of virtual height exposure on postural control and psychophysiological stress are moderated by individual height intolerance. In Frontiers in Human Neuroscience, 2022, vol. 15, no., art. no. 773091, p. [1-12]. (2021: 3.473 - IF, Q2 - JCR, 0.859 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.773091 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Type: ADMA
  Citations:
  [1.1] SOZZI, Stefania - GHAI, Shashank - SCHIEPPATI, Marco. Incongruity of Geometric and Spectral Markers in the Assessment of Body Sway. In FRONTIERS IN NEUROLOGY, 2022, vol. 13, art. no. 929132, ISSN 1664-2295. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fneur.2022.929132., Registrované v: WOS
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana** - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Fear of heights moderates the effects of virtual height exposure on postural control. In Gait & Posture, 2022, vol. 97, p. S377-S378. (2021: 2.746 - IF, Q2 - JCR, 0.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana** - VALKOVIČ, Peter - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - KIMIJANOVÁ, Jana. Postural changes related to aging and Parkinson’s disease. In Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2022, vol. 82, supplement, p. LXXIV. (2021: 1.269 - IF, Q4 - JCR, 0.397 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0065-1400. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - VALKOVIČ, Peter - KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František. Assessment of postural changes due to age and Parkinson's disease. In Future Neurology 2022 : 3rd International Congress on Future of Neurology & Neurosurgery, June 20-21, 2022, p. 52. Dostupné na internete: <https://www.peersalleyconferences.com/assets/main/reader/web/viewer.html?file=https://peersalley.s3.amazonaws.com/assets/conference-book/future-neurology-2022ebook-49-28.pdf> (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: GHG
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Influence of vision on gait initiation and first step kinematics in young and older adults. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S409-S417. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934813 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Type: ADCA
 • KIMIJANOVÁ, Jana** - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. Different effects of absent vision on first step execution in young and elderly. In Gait & Posture, 2022, vol. 97, p. S26-S27. (2021: 2.746 - IF, Q2 - JCR, 0.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Type: AFG
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. effects of muscle vibration on human postural responses. In Future Neurology 2022 : 3rd International Congress on Future of Neurology & Neurosurgery, June 20-21, 2022, p. 51. Dostupné na internete: <https://www.peersalleyconferences.com/assets/main/reader/web/viewer.html?file=https://peersalley.s3.amazonaws.com/assets/conference-book/future-neurology-2022ebook-49-28.pdf> (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: GHG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus