Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Magdaléna Váczyová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
Geophysical events and their bioindication using microorganisms
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ