Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Michal Schvarc PhD.

National projects

* Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Hlavinka Ján PhD.

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.

* Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Fiamová Martina PhD.

* Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver