Information Page of SAS Employee

Tomáš Janura, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš. Vývoj rezidenčnej siete Máriássyovcov v Markušovciach a Čepanovciach v rokoch 1526-1848. Posúdil: Miroslav Števík. In Spiš. Vlastivedný zborník 9. - Spišská Nová Ves : Vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 63-77. ISBN 978-80-85173-29-1. Type: AEDA
  • JANURA, Tomáš. Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711-1785 [The Filling of Official Posts in the County of Spiš in the Period 1711-1785]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 23-51. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADDB
  • JANURA, Tomáš. Formovanie dvoch kaštieľov v Hanušovciach nad Topľou v dôsledku zmien vlastníckych pomerov panstva [The Development of Two Manor Houses in Hanušovce nad Topľou as a Result of Changes in the Ownership of the Property]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 149-162. ISBN 978-80-224-1708-2.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: AEDA
  • JANURA, Tomáš. Dejiny hradu. In Hrad Uhrovec : sprievodca po zrúcanine hradu. - Bratislava : Občianske združenie Hrad Uhrovec : Slovenský skauting, 2018, s. 5-15. ISBN 978-80-570-0631-2. Type: AEDA
  • JANURA, Tomáš. Hronsek : kaštiele. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus