Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Pavol Hudáček PhD.

National projects

* -

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

* History of historiography and thinking of History in Slovakia

Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: PhDr. Kováč Dušan DrSc.

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Hudáček Pavol PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver