Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - GERBERY, Daniel - FILČÁK, Richard. Energetická chudoba na Slovensku 2020 : od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky. Recenzenti: Alena Rochovská, Tomáš Jeck. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. 48 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2020-09/Energeticka_chudoba_%C5%A1t%C3%BAdia_2020%20up.pdf>. ISBN 978-80-89524-48-8. Typ: AEDB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana. Ensuring Access to Sanitation Infrastructure : Roma settlements and structural inequalities in Slovakia. Reviewers: Mario Rodriguez Polo, Rastislav Vrbenský. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, 2020. 145 p. Preložené pod názvom: Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2020. ISBN 978-80-89524-46-4. ISBN 978-80-89524-45-7(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - VIESTOVÁ, Eva - KADLEČÍK, Ján - POVAŽAN, Radoslav - MEDERLY, Peter. Výzvy pre tvorbu strategických dokumentov a verejnú politiku. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 88-92. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • FILČÁK, Richard. Metodika tvorby scenárov pre prírodu Slovenska do roku 2050. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 14-18. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • FILČÁK, Richard. Interdisciplinarita dostáva nové impulzy (rozhovor). In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 5, s. 8-11. ISSN 0139-6307. Typ: GII
 • KRONENBERG, Jakub - HAASE, Annegret - ŁASZKIEWICZA, Edyta - ANTAL, Attila - BARAVIKOVA, Aliaksandra - BIERNACKA, Magdalena - DUSHKOVA, Diana - FILČÁK, Richard - HAASE, Dagmar - IGNATIEVA, Maria - KHMARA, Yaryna - NIŢĂ, Mihai Razvan - ONOSE, Diana Andreea. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. In Cities, 2020, vol. 106, no. 102862. (2019: 4.802 - IF, Q1 - JCR, 1.606 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-2751. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] McHALE, Sheona, PEARSONS, Alice, NEUBECK, Lis, HANSON, Coral L. Green health partnerships in scotland; pathways for social prescribing and physical activity referral. In International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827. 2020, vol. 17, no. 18, Article number 6832, pp. 1-13., Registrované v: SCOPUS

 • POVAŽAN, Radoslav - KADLEČÍK, Ján - FILČÁK, Richard - ŠŤASTNÝ, Pavel - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÝ, Ján. Základný scenár. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 19-32. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: ABD
 • Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky [Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. Radoslav Považan, Richard Filčák (Eds.), recenzenti: Branislav Olah, Daniel Škobla. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. 114 s. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. ISBN 978-80-8213-012-9. Typ: FAI
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - CHRENKO, Milan - MEDERLY, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - IVANEGOVÁ, Boglárka - KADLEČÍK, Ján - KAPUSTA, P. - GUSEJNOV, Simona - ŠVAJDA, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - VIESTOVÁ, Eva - ČERNECKÝ, Ján. Nature outlook 2050 : Scenarios for nature in Slovakia and implications for public policies [Scenáre pre prírodu na Slovensku a ich implikácia do verejnej politiky]. Radoslav Považan ... [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Environment Agency, 2020. 41 p. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Slovak_Nature_Outlook_2050.pdf>. Typ: GHG
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Mundane Populism: Politics, Practices and Discourses of Roma Oppression in Rural Slovakia. In Sociologia ruralis, 2020, vol. 60, issue 4, p. 773-789. (2019: 2.540 - IF, Q1 - JCR, 1.458 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0038-0199. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12286>(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MAMONOVA, Natalia, FRANQUESA, Jaume. Right-Wing Populism in Rural Europe. Introduction to the Special Issue. In Sociologia Ruralis, ISSN 00380199. 2020, vol. 60, no. 4, pp. 702-709., Registrované v: WOS

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus