Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Zahorec PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ