Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • PASSIA, Radoslav. Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918) : stav výskumu a vybrané kontexty = Literature – City – Bratislava (After 1918): State of the Art and Selected Contexts. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2021, roč. 68, č. 3, s. 211-221. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.1 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Type: ADNB
  • PASSIA, Radoslav. Bondyho bratislavská Epizóda = Bondy’s Bratislava Episode. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2021, roč. 68, č. 3, s. 304-313. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.9 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Type: ADNB
  • PASSIA, Radoslav. Slovenské spisovateľské organizácie okolo novembra 1989 — dobové a súčasné kontexty prahovej situácie. In Listopadové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Vydání první. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021, s. 77-92. ISBN 978-80-7658-019-0. Type: AECA
  • PASSIA, Radoslav. Obnovu potrebujeme bez ohľadu na pandémiu : (pár poznámok k reformnému plánu ministerstva kultúry). In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2021, roč. 4, č. 2, s. 36-37. ISSN 2585-8912. Type: BDF
  • PASSIA, Radoslav. Na pochôdzkach po jednej z Bratisláv. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 2, s. 30-31. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flanérova košeľa. 8 ½ bratislavských ulíc / Jana Beňová. - Bratislava : OZ BRAK, 2021. Type: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Čo je Bondy pre Prahu, to je Strýko pre Košice? In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2021, roč. 6, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Komúna. - Jakub Julény, 2020. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/224 Type: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Jej zápisky z iného sveta. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Psy malých plemien / Olga Hund. - Banská Bystrica : Literárna bašta, 2020. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus