Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Tomáš Domonkos PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii
Prediction of economic and financial crisis in the wake of recession in the European Union
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ostrihoň Filip
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* REDIMB - Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia
Balancing out the imbalances: redefining the view on macroeconomic imbalances under the european governance framework
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dolinajcová Miroslava
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ