Information Page of SAS Employee

doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • BÉREŠOVÁ, Katarína - JAKL, Lukáš - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKUBÍKOVÁ, Jana - HOLOP, Marek - KUBEŠ, Miroslav - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1978. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
  • JAKL, Lukáš* - ŠKORVAGA, Milan* - BÉREŠOVÁ, Katarína - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKUBÍKOVÁ, Jana - HOLOP, Marek - KUBEŠ, M. - ZASTKO, Lucian - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor**. BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB. In Neoplasma, 2020, vol. 67, no. 1, p. 158-163. (2019: 1.721 - IF, Q4 - JCR, 0.595 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0028-2685.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0087/18 : Radiačne-indukované preleukemické génové fúzie v deliacich sa hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách pupočníkovej krvi). Type: ADDA
  • JAKL, Lukáš** - MARKOVÁ, Eva* - KOLÁRIKOVÁ, Lucia - BELYAEV, Igor. Biodosimetry of low dose ionizing radiation using DNA repair foci in human lymphocytes. In GENES-BASEL, 2020, vol. 11, no. 1, art.no. 58. (2019: 3.759 - IF, Q2 - JCR, 1.564 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4425/11/1/58>(APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Type: ADMA
  • KOCHANOVÁ, Dominika - DURDÍK, Matúš - KOŠÍK, Pavol - MARKOVÁ, Eva - BELYAEV, Igor. Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2020. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Type: AFH
  • MAKINISTIAN, Leonardo - BELYAEV, Igor. Toward ELF magnetic fields for the treatment of cancer. In Pulsed electromagnetic fields for clinical applications. - Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2020, p. 137-157. ISBN 978-0-367-17971-7.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Type: ABC
  • ZASTKO, Lucian - MAKINISTIAN, Leonardo - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - JAKUŠ, J. - BELYAEV, Igor. Effect of intermittent elf-mf on umbilical cord blood lymphocytes. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 124. ISBN 978-80-8187-074-3.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. VEGA 2/0106/15 : Preleukemické génové fúzie a oprava DNA v bunkách pupočníkovej krvi. VEGA 2/0109/15 : Konštitutívne a indukované poškodenia DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a oprimalizáciu liečby detskej leukémie. Fyziologické dni). Type: AFH

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus