Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Katarína Valachová PhD.

National projects

* ACE2-TXZF - New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19

Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19

Duration: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Project leader: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Valachová Katarína PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver