Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Marcel Človečko PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022


Národné projekty

Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch
Classical to quantum crossover in mechanical resonators
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Človečko Marcel PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Quantum matters at very low temperatures
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ