Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Pavel Šuška, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • OPRAVIL, Šimon** - GOGA, Tomáš - PAZÚROVÁ, Zuzana - ŠUŠKA, Pavel - PAZÚR, Róbert. Grassland for biodiversity: podpora ochrany oblastí bohatých na biodiverzitu trávnych porastov a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch (G4B). In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 39. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • PAZÚR, Róbert - ŠELLENGOVÁ, Jana - PAZÚROVÁ, Zuzana - OPRAVIL, Šimon - ŠUŠKA, Pavel. Mapy neklamú: úloha geografie pri krajinnom plánovaní a ochrane trávnych porastov. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 42. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • PAZÚROVÁ, Zuzana** - OPRAVIL, Šimon - ŠUŠKA, Pavel - PAZÚR, Róbert. Hodnotenie ekosystémových služieb v národných parkoch Slovenska a ich zázemí: prvé výsledky. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 43. ISBN 978-80-89548-12-5. (VEGA 2/0159/22 : Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia. Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • ŠUŠKA, Pavel**. Inštrumentalizácia chápaní miesta a mestský aktivizmus v postsocialistickej Bratislave. In Tvorivé hľadanie v geografii : Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV. 1. vyd. - Bratislava : Geografický ústav SAV, v. v. i., 2023, p. 57. ISBN 978-80-89548-12-5. (Tvorivé hľadanie v geografii) Type: AFH
  • ŠUŠKA, Pavel. Klimatická spravodlivosť. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 67-74. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus