Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Pavel Šuška PhD.

International projects

* G4B - Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Duration: 1.4.2023 - 31.3.2026
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.


National projects

* ALTERCONSUM - Alternative food networks: a shift from consumerism to sustainable consumption

Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bilková Kristína PhD.

* Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland

Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

SUB-KIK - Suburbanization: Community, identity and everydayness

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Duration: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šuška Pavel PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver