Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Adam Tomašových, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ALBANO, Paolo G. - HUA, Quan - KAUFMAN, D. S. - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin - AGIADI, Konstantina. Radiocarbon dating supports bivalve-fish age coupling along a bathymetric gradient in high-resolution paleoenvironmental studies. In Geology, 2020, vol. 48, no. 6, p. 589.593. (2019: 4.768 - IF, Q1 - JCR, 2.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0091-7613. Typ: ADCA
  • TOMAŠOVÝCH, Adam** - SCHLÖGL, Ján - MICHALÍK, Jozef - DONOVALOVÁ, Lenka. Non-condensed shell beds in hiatal successions: instantaneous cementation associated with nutrient-rich bottom currents and high bivalve production. In Italian Journal of Geosciences, 2020, vol. 139, no. 1, p. 76-97. (2019: 1.625 - IF, Q3 - JCR, 0.615 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2038-1719. Typ: ADCA
  • TOMAŠOVÝCH, Adam** - ALBANO, Paolo G. - FUKSI, Tomáš - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - KOWALEWSKI, Michał - NAWROT, Rafał - NERLOVIĆ, Vedrana - SCARPONI, Daniele - ZUSCHIN, Martin. Ecological regime shift preserved in the Anthropocene stratigraphic record. In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2020, vol. 287, no. 1929, art. no. 20200695. (2019: 4.637 - IF, Q1 - JCR, 2.626 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0962-8452. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus