Information Page of SAS Employee

Mgr. Katarína Gajdošová Ph.D. - projects

National projects

Exolingválna kom - Exolingual communication in corpus processing
Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* SNK - Slovak National Corpus
Slovenský národný korpus
Program: ŠPVV
Project leader: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Projects total: 2

Note:
* cosolver