Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Erika Tóthová PhD.

National projects

* CAMBIOREG - Alternative methods of biocompatibility assessment of porous materials developed for the bone tissue regeneration

Alternatívne metódy hodnotenia biokompatibility pórovitých materiálov vyvíjaných pre regeneráciu kostného tkaniva

Duration: 1.7.2024 - 30.6.2028
Program: APVV
Project leader: RNDr. Baláž Matej DrSc.

* Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver