Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Peter Szalay, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. The Trade Union House / Istropolis: The Birth and Liquidation of an Innovative Generator of Social Life, Culture, and Education = Dom odborov / Istropolis: Zrod a likvidácia inovatívneho generátora spoločenského života, kultúry a vzdelávania. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 122-145. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archandurb.2021.55.3-4.1 (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: ADDB
    Citations:
    [1.1] HAJDUKOVA, Romana - SOPIROVA, Alzbeta. Perspectives of Post-Industrial Towns and Landscape in Eastern Slovakia-Case Study Strazske. In LAND, 2022, vol. 11, no. 7, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11071114., Registrované v: WOS
    [2.1] SVACHA, Rostislav. The Method of Contrast and Its Decline after 1968. In ARCHITEKTURA & URBANIZMUS, 2022, vol. 56, no. 1-2, pp. 2-15. ISSN 0044-8680. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/archurb.2022.56.1-2.1., Registrované v: WOS
  • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Type: FAI
  • SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. The Heritage of Postwar Modernism: Engaged Research = Dedičstvo povojnového modernizmu: Angažovaný výskum. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2021, vol. 55, no. 3-4, p. 120-121. (2020: 0.193 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus