Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Jozef Kristek PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ