Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • HABERLANDOVÁ, Katarína. Balada družstevná. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 249-259. ISBN 978-80-224-2027-3. Type: BEF
  • HABERLANDOVÁ, Katarína. Sídlo slovenskej diplomacie : architektúra v historickom kontexte = The Slovak Diplomatic Headquarters. Architecture in its Historical Context. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Komunikačný odbor, [2023]. 95 s. Dostupné na internete: https://www.mzv.sk/documents/10182/14228567/Sidlo-slovenskej-diplomacie-publikacia/8a5cac15-ce9c-b3ff-262f-42f208377d7c. ISBN 978-80-88726-82-1 Type: GII
  • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter - BOČKOVÁ, Monika - SMETANOVÁ, Gabriela. Architektúra na Slovensku 2020 – 2022. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 9-109. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus