Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DULOVIČOVÁ, Renáta** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav - SOKÁČ, Marek**. Application of grain size analysis for saturated hydraulic conductivity assessment of bed silts along komárňanský channel – Žitný ostrov. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012038. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012038 (VEGA 02/0025/19 : Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov. APVV 14/0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium) Type: ADMB
  • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Pollution source localisation in a simple river branch. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 612, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/612/1/012037 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Type: ADMB
  • SOKÁČ, Marek** - SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta. Influence of Aquatic Vegetation on Dispersive Parameters as a Part of Hydrodynamic Conditions in Natural Streams. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012037 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0085/20) Type: ADMB
  • Acta Hydrologica Slovaca. Editor Yvetta Velísková ; zodpovedný redaktor [2019-]: Dana Pavelková. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 2644-4690 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus