Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BAHNA, Miloslav. Dichotómia občianskej a etnickej definície príslušnosti k národu vo výskume ISSP: Čo sa dozvieme z novej otázky o (ne)možnosti stať sa pravým príslušníkom národa? = The civic-ethnic dichotomy and the being truly national question battery: What can we learn from a separate question on the (im)possibility to become a true national? In Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : zborník abstraktov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. 1. vydanie. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, 2022, s. 16. ISBN 978-80-85447-32-3. (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Zneistená spoločnosť a jej sociologické interpretácie : výročná konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV) Type: AFH
  • LUCZAJ, Kamil - BAHNA, Miloslav. International Scholars in Academic Semi-Peripheries: A Sign of Research Excellence or a Remedy for Staff Shortages? In The Experiences of International Faculty in Institutions of Higher Education : Enhancing Recruitment, Retention, and Integration of International Talent. - Abingdon : Routledge, 2022, p. 121-134. ISBN 9780367521035. Dostupné na internete: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003081562-12/international-scholars-academic-semi-peripheries-kamil-luczaj-miloslav-bahna Type: ABC
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus