Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD.

National projects

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences

Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver