Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Slavomír Hredzák PhD.

National projects

* Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver