Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Research interests:
comparative literary studies, comparative poetics, East–West cultural encounters, image studies.

Main publications:
Gáfrik, R.: Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Bratislava : Veda, 2018.
Deák, D. - Gáfrik, R. - Rácová, A. (eds.): Farebná India. Bratislava : Perfekt, 2017.
Sandra, V. - Gáfrik, R. - Teichgräber, S. (eds.), Kultur im Transfer. Komparatistik in der Slowakei. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016.
Pucherová, D. and Gáfrik, R. (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Leiden-Boston : Brill Rodopi, 2015.
Gáfrik, R.: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012.
Vajdová, L. and Gáfrik, R. (eds.): New Imagined Communities : Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe. Bratislava : Kalligram, Ústav svetovej literatúry SAV, 2010.
Gáfrik, R.: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre. Bratislava: Veda, Ústav svetovej literatúry SAV, 2009.


Personal website:
Follow me on Academia.edu