Information Page of SAS Employee

Ing. Radoslav Forgáč PhD. - projects

National projects

FACECONTROL - FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Duration: 1.3.2019 - 31.10.2020
* New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022

Projects total: 2

Note:
* cosolver