Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Monika Kopecká PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* CLIMASTEPPE - Riešenia pre klimaticky vhodné poľnohospodárstvo v suchých stepných oblastiach Ruska
Solutions for climate-smart land use in the dry steppes of Russia
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pazúr Róbert PhD.
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021


Národné projekty

Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny
Land cover dynamics as indicator of changes in landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ