Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ingrid Kušniráková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. The Provision for and Education of Children in Orphanages in the Kingdom of Hungary during the Early Period of Their Existence (1750-1850). In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 13-39. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei : Jahrestagung des Collegium Carolinum) Type: AFA
  • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Život za múrmi špitála : obyvatelia Széchényi-Kollonichovho špitála v Bratislave v 18. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 156-168. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus