Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Ivan Škorvánek CSc.

International projects

NOMAGRAD - Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Duration: 1.4.2024 - 31.3.2027
Program: JRP
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.


National projects

Soft magnetic nanocrystalline materials prepared by unconventional thermal processing techniques

Magneticky mäkké nanokryštalické materiály pripravené nekonvenčnými technikami tepelného spracovania

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver