Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Marián Krivda PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ