Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Bohumír Zaťko PhD

National projects

Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality

Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD

Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies

Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku

Duration: 1.7.2019 - 31.12.2022
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD

Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment

Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír PhD

Projects total: 3

Note: * cosolver